Sygdomsstadier i prostatakræft

Prostatakræft kan inddeles i forskellige sygdomsstadier afhængigt af, hvor fremskreden sygdommen er.[1] Få et overblik over de forskellige stadier, og hvad der karakteriserer sygdommens tidlige og sene stadier.

Prostatakræft kan inddeles i 3 generelle stadier[^1]

Lokaliseret[^1]

Ved lokaliseret prostatakræft er tumoren afgrænset til prostata.

Lokal avanceret[^1]

Ved lokal avanceret prostatakræft har tumoren spredt sig til omkringliggende områder eller lymfeknuder.

Metastatisk[^1]

Sygdommen er metastatisk, når tumoren spreder sig fra prostata til andre områder i kroppen.

Metastatisk prostatakræft

Metastatisk prostatakræft påvirker i højere grad patienters livskvalitet sammenlignet med ikke-metastatisk prostatakræft.[^4]

Nedsat livskvalitet

Patienter med metastatisk prostatakræft oplever reduceret livskvalitet sammenlignet med patienter, som har ikke-metastatisk prostatakræft.[^4]

Metastaseforekomst

De mest almindelige områder for metastaser er knogler (78%), lever (37%) og lunger (30%).[^5] Fordelingen af metastaser varierer dog fra land til land.[^5]

Behandling

Formålet med behandling af metastatisk prostatakræft er at forlænge patienters levetid, minimere komplikationer og opretholde livskvaliteten.

Prostatakræft: fra tidlig til sen sygdom

mHSPC metastatisk hormonsensitiv prostatakræft

nmCRPC ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

mCRPC metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Tidlig sygdom

Tidlige sygdomsstadier er lokaliseret, lokal avanceret eller biokemisk tilbagevendende prostatakræft.

Lokaliseret og lokal avanceret prostatakræft

Ved lokaliseret prostatakræft er tumoren begrænset til prostata.[^1] Ved lokalt avanceret prostatakræft har tumoren spredt sig til omkringliggende områder eller lymfeknuder.[^1]

Når tumoren findes i eller lige omkring prostata og ikke metastaserer, har patienter tre primære behandlingsmuligheder: udskydelse af behandling[^6], radikal prostatektomi eller strålebehandling.[^7] Valget træffes på baggrund af PSA-niveauer og en evaluering af tumorens aggressivitet.[^6][^7]

Biokemisk tilbagefald

Biokemisk tilbagefald forekommer, når PSA-niveauet stiger til 0,2ng/ml efter radikal prostatektomi eller til 2ng/ml efter strålebehandling.[^3]

20-40% af patienter, som har fået radikal prostatektomi oplever biokemisk tilbagefald inden for 10 år.[^8]

30-50% af patienter, som har fået strålebehandling, oplever biokemisk tilbagefald inden for 10 år.[^8]

Fremskreden sygdom

Prostatakræft kan udvikle sig til fremskreden sygdom, herunder: metastatisk hormonsensitiv prostatakræft (mHSPC) eller ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC).

mHSPC

Metastatisk hormonsensitiv prostatakræft (mHSPC) er metastatisk prostatakræft, som ikke er kastrationsresistent.

Patientgruppen bliver typisk behandlet med androgen deprivationsterapi (ADT).[^9] Andre behandlingsmuligheder kan inkludere androgenreceptorhæmmere i kombination med ADT.[^9]

Selvom størstedelen af mHSPC patienter indledningsvist responderer på ADT vil de fleste udvikle kastrationsresistens inden for et år.[^11] På dette stadie bliver sygdommen vanskligere at behandle.

nmCRPC

Ved ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC) er patienter resistente over for hormonbehandling men uden tegn på metastaser.

En kort fordoblingstid af PSA-niveauet hos patienter med nmCRPC betyder, at de har høj risiko for at kræften spreder sig.[^12] nmCRPC patienter med en PSA doblingstid <10 mdr. kan tilbydes behandling med androgenreceptorhæmmere.[^13] Udsættes tiden til spredning af kræften, er der mulighed for at udsætte kræftrelaterede symptomer og forlænge overlevelsen.[^14]

Sen sygdom

For en stor gruppe patienter udvikler fremskreden sygdom sig med tiden til metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).

mCRPC

For de fleste patienter udvikler både mHSPC og nmCRPC sig til metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC).


På det sene stadie er formålet med behandling at forlænge patienters levetid, minimere komplikationer og opretholde livskvaliteten.


Afhængigt af tidligere behandling kan patienter med mCRPC modtage behandling med antiandrogener, kemoterapi eller strålebehandling med radium-223.[^22]

Få mere at vide om prostatakræft

Læs mere om diagnose og behandling af prostatakræft, og få et indblik i patienters liv med prostatakræft. Som sundhedsfaglig professionel har du også adgang til ekspertvideoer.

Diagnose og behandling af prostatakræft

Hvert år diagnosticeres ca. 4.500 mænd med prostatakræft i Danmark.[^1] Få et overblik over diagnose- og behandlingsmuligheder.

Videoer og podcasts

Hør patienter og psykologer fortælle om livet med prostatakræft samt de udfordringer, der er forbundet med sygdommen.

Medicinsk information

Få mere at vide om prostatakræft. Hør eksperter forklare om den nyeste viden inden for prostatakræft.

Download materiale om prostatakræft

Metastatisk hormonsensitiv prostatakræft

Få et overblik over, hvad metastatisk hormonsensitiv prostatakræft (mHSPC) er, og hvordan behandling kan hjælpe.

Ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft

Hvad er ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC), og hvad er behandlingsmulighederne? Få et overblik her.

Find mere supportmateriale om prostatakræft

Få adgang til endnu mere materiale om prostatakræft, som kan støtte dig i din daglige praksis.

Hold dig opdateret: log ind eller opret en konto

Få adgang til endnu mere information om behandlingsmuligheder og ny viden inden for behandling af prostatakræft til sundhedsfagligt personale. Opret en konto eller log ind lige her.

Opret en konto

Ved at oprettet en konto kan du løbende holde dig opdateret på den nyeste information inden for behandling af prostatakræft. Få blandt andet adgang til kliniske studier og materiale om behandling.

Log ind

Hvis du allerede har en konto på Janssen Medical Cloud, kan du logge ind her. Du har adgang til studier, viden og materiale om behandling af prostatakræft, der kan støtte dig i dit arbejde med patienter.

Få svar på dine spørgsmål

De mest almindelige risikofaktorer for at udvikle prostatakræft er:[^15][^16]

 • Alderdom
 • Arvelighed
 • Overvægt
 • Kost
 • Rygning
 • Etnicitet
 • Fysisk inaktivitet
 • Kronisk eller tilbagevendende prostatitis

Træthed og udmattethed er udbredte symptomer på prostatakræft. Andre almindelige symptomer er:[^3][^20][^21]

 • Vandladningsbesvær
 • Blod i urin eller sæd
 • Erektil dysfunktion
 • Følelsesløshed i ben eller fødder
 • Smerter - især i hofte, ryg, bryst eller knogler.

Der findes forskellige metoder til at diagnosticere prostatakræft, herunder:[^17]

 • PSA test
 • Digital rektalundersøgelse (DRE)
 • Transrektal ultralyds (TRUS) biopsi
 • Transperineale biopsier

Læs mere om diagnose af prostatakræft

Afhængigt af hvilket stadie sygdommen er på, er der forskellige behandlingsmuligheder:[^10]

 • Operation - radikal prostatektomi
 • Strålebehandling
 • Hormonbehandling
 • Kemoterapi

Mænd med lokaliseret prostatakræft kan få kurativ behandling i form af radikal prostatektomi eller strålebehandling, hvor tumoren enten bortoperes eller nedbrydes af stråling inden den metastaserer.[^7][^18] Mænd med lokal avanceret prostatakræft kan tilbydes strålebehandling.[^18]

Til nydiasnosticeret high volume metastatisk hormonsensitiv prostatakræft kan patienter behandles med kemoterapi eller et andengenerations antiandrogen.[^20] Ved nydiasnosticeret low volume metastatisk hormonsensitiv prostatakræft kan patienter behandles med kombineret hormonbehandling og lokal strålebehandling.[^19]

Patienter med ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (nmCRPC), som har en PSA fordoblingstid <10 mdr. kan tilbydes behandling med androgenreceptorhæmmere.[^13]

Afhængigt af tidligere behandling kan patienter med mCRPC modtage behandling med antiandrogener, kemoterapi eller strålebehandling med radium-223.[^22]

Forkortelser: mHSPC: metastatisk hormonsensitiv prostatacancer. nmCRPC: ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatacancer. mCRPC: metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

CP-323126 -