Kronisk lymfatisk
leukæmi (CLL)


CLL er en kronisk kræftsygdom i blod, knoglemarv og lymfevæv. Sygdommen begynder i knoglemarven, hvor lymfoide stamceller danner små, klonale B-lymfocytter (leukæmiceller). B-lymfocytterne opfører sig neoplastisk og bliver med tiden akkumuleret i blod, knoglemarv og lymfevæv.[1]

Fakta om CLL

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er den hyppigste form for leukæmi blandt voksne i Danmark.[1] Sygdommen rammer folk med en gennemsnitsalder på 70 år og næsten dobbelt så mange mænd som kvinder.[1]

~400

I Danmark bliver der registreret ca. 400 nye tilfælde af CLL om året.[1]

~30%

CLL udgør ca. 30 % af alle typer leukæmi.[1]

~50%

Omkring halvdelen af alle tilfælde af leukæmi hos patienter over 65 år er CLL.[1]

Hvordan opstår CLL?

Centralt i patogenesen er dysregulering af B-cellereceptorers (BCR) signalveje. BCR-signalering er øget i CLL celler og resulterer i hæmmet apoptose, øget proliferation og ændret migration.[2]

hematology-cll-lymfoide_stamceller_fejler
Lymfoide stamceller fejler

Ved CLL opstår der en fejl i udviklingen af B-lymfocytter.[3] I op mod 80% af patienterne skyldes det kromosomfejl - blandt andet ved deletion af 11q, 13q og 17p.[4]

hematology-cll-sma_klonale_b-lymfocytter
Små, klonale B-lymfocytter

Fejl i udviklingen af B-lymfocytter påvirker modningsprocessen og resulterer i små, klonale B-lymfocytter, der ligner normale B-lymfocytter, men er dysfunktionelle og neoplastiske.[1][3] Disse lymfocytter har en karakteristisk immunfænotype.[1]

hematology-cll-ukontrolleret_celledeling
Ukontrolleret celledeling

De neoplastiske lymfocytter deler sig hurtigere end normale B-lymfocytter og akkumuleres langsomt i knoglemarven, blodet og lymfevævet.[3] Efterhånden kan det påvirke produktionen af raske blodlegemer og blodplader.[3]

Sygdomsforløbet for patienter med CLL

Det kliniske forløb for patienter kan variere meget, lige fra meget indolente tilfælde til patienter med aggressiv og hurtigt fremskreden sygdom. Denne variation påvirker kliniske tilgange, behandlingsstrategier og overlevelsestider fra diagnose.[4]

Indolent CLL[1]

 • Langsom lymfocytose med fordoblingstid >12 måneder
 • Stadie A i Binet-systemet
 • Normale hæmoglobin-niveauer
 • Eneste kromosomfejl er deletion 13q
 • Muteret IGHV gen
 • Lymfocyttal < 30 x 109/l

Aktiv CLL[1]

 • Progressiv lymfocytose med fordoblingstid på <6 måneder
 • Progressivt knoglemarvssvigt, tiltagende anæmi og trombocytopeni
 • Progressiv lymfeknudesvulst og progressiv splenomegali
 • Symptomer som vægttab, feber, træthed og nattesved

Diagnose og behandling af CLL

Diagnose af CLL

Hvad er de kliniske tegn, diagnostiske kriterier og prognostiske faktorer ved CLL?

Behandling af CLL

Hvad er behandlingsmulighederne, og hvordan ser fremtiden ud for behandling af CLL?

Se video om CLL

Hør podcasts med patienter, der har CLL

I denne podcastserie kan du høre om to patienters sygdomsforløb med CLL, og hvordan det påvirker deres mentale og fysiske helbred.

hematology-cll-ramt_af_leukæmi
Ramt af leukæmi - del 1

I første del af podcastserien møder du en patient, der er i afventende position ift. sin sygdom. Hør hvilken betydning det har for patientens hverdag.

EM-72230 01.09.2021

hematology-cll-ramt_af_leukæmi
Ramt af leukæmi - del 2

I anden del fortæller en patient om at være ung med en agressiv form for CLL. Hør om de psykiske reaktioner, og hvilken betydning de har for patienter med CLL.

EM-72231 01.09.2021

Andre hæmatologiske sygdomme

Mantle celle lymfom (MCL)

60-100 patienter bliver årligt diagnosticeret med mantle celle lymfom i Danmark.[5] Læs mere om sygdommens karakteristika, diagnose og behandlingsmuligheder.

Waldenströms macroglobulinæmi (WM)

Der bliver årligt diagnosticeret ca. 80 nye tilfælde af Waldenströms makroglobulinæmi i Danmark.[6] Læs meget mere om sygdommen, og hvordan du kan støtte patienter med Waldenströms makroglobulinæmi.

Myelomatose (MM)

Læs mere om Myelomatose


Få svar på dine spørgsmål

 • CLL er kendetegnet ved flest B-lymfocytter i blodet (>5 mia./l.)
 • SLL er kendetegnet ved flest B-lymfocytter i lymfeknuder og andet lymfevæv som f.eks. milten.
 • Ved MBL er der klonale B-lymfocytter i blodet, men færre end 5 mia./l. MBL kan udvikle sig til CLL, hvis antallet af klonale B-lymfocytter stiger.

Sikker diagnose af CLL kræver:[1]

 • Persisterende lymfocytose med mere end 5 mia. klonale B-lymfocytter/l i perifert blod i mere end 3 måneder.
 • Karakteristisk morfologi ved blodustryg (små, modne B-lymfocytter, der ikke kan skelnes fra normale B-lymfocytter. I differentialtælling bliver cellerne beskrevet som “skyggeceller” - lymfocytter, hvor cytoplasmaet er revet af).
 • Karakteristisk immunfænotype ved flowcymetri (CD5, CD19, CD23, CD20’dim positiv).

Den relative overlevelsesprocent (95% konfidensinterval) for patienter med CLL, som er diagnosticeret 2012-2016 er:[8]

1 års overlevelse

 • Mænd: 96%
 • Kvinder 98%

5 års overlevelse

 • Mænd: 84%
 • Kvinder: 91%

Vi vil gerne høre fra dig. Kontakt os, hvis du har spørgsmål

CP-293839 - 15.06.2023 -