Sygdom og seksualitet

Hvordan inddrages seksualitet i dialog med dine patienter?

Seksualitet er en vigtig del af de fleste menneskers trivsel og livskvalitet. Sygdom og medicin kan påvirke seksualiteten negativt, men medicin kan samtidig have en positiv effekt på trivsel og livskvalitet. Mange patienter vil gerne tale med sundhedspersonale om seksualitet og seksuelle udfordringer i forbindelse med deres sygdom, men har svært ved selv at åbne emnet.

Hvordan kan du som sundhedsperson støtte og hjælpe omkring seksualitet?

Hvordan kan du inkludere seksuel sundhed og trivsel i dialogen med dine patienter?

Janssen har sammen med specialister i emnet udviklet en række videoer til, hvordan man kommer i gang med at inkludere seksualitet i den sundhedsfaglige dialog. Ønsker du et møde på din afdeling omkring kronisk syge patienter og seksualitet, kontakt Janssen her:

National Chef
Lene Stavngaard
Sex og Samfund

Janssen har i samarbejde med Sex og Samfund udviklet disse korte videoer på bare 3 minutter, der guider dig som sundhedsperson til at inkludere seksuel sundhed og trivsel i dialogen med dine patienter.

Lene Stavngaard
Sex og samfund - interview

EM-45091 30.08.2023
Seksualitet i sundhedsfaglig praksis

EM-45096 22.06.2023

Overlæge
Karen Egebjerg Rischel
Sexologisk Klinik - Psykiatrisk
Center København

Janssen har i samarbejde med Overlæge Karen Egebjerg Rischel fra Sexologisk Klinik - Psykiatrisk Center København, udviklet en række korte videoer, der guider dig som sundhedsperson med bredere viden om emnet, til at inkludere seksuel sundhed og trivsel i dialogen med dine patienter.

Karen Egebjerg Rischel

IntroduktionHvad er seksualitet?

EM-66065 06.06.2023Den bio-psyko sociale mode

EM-66066 06.06.2023Skal vi tale om seksualitet?

EM-66068 06.06.2023Barrierer for samtale om seksualitet

EM-66070 06.06.2023
Hvordan kan vi tale om seksualitet?

EM-66086 06.06.2023
At indlede samtale om seksualitet

EM-66087 06.06.2023At spørge ind til seksualitet

EM-66088 06.06.2023At afrunde samtale om seksualitet

EM-66089 06.06.2023

VejledningVejledning

EM-66096 06.06.2023Vejledning til par

EM-66097 06.06.2023Specifikke forslag

EM-66102 06.06.2023Hvad gør sexologen?

EM-66103 06.06.2023

EM-75173 11.09.2023 -